این خرید یک سرمایه است یا هزینه؟یک راست میرویم سر اصل مطلب Blush :
چند روز قبل و بعد از فراغت از کار، با یکی از دوستان جوان و خوش آتیه انجمن، برای خرید لپ تاپی به بازار رفتیم و بعد از کلی جستجو یک لپ تاپ به نسبت عالی و قیمت بالا را خریداری کردند.
نکته جالب این عزیز، نگرانی ایشان از خریدشان بود و دقیقا سوالی که بعد از خرید از بنده داشتند این بود:

به نظر شما، این خرید لپ تاپ یک هزینه است یا سرمایه گذاری؟ (در خور هدفی که میدانستم ایشان دنبال میکنند جوابی به ایشان دادم ...)

سوالی فوق عالی که یک ثروت ساز باید قبل از هر خرید از خود برسد:

این خرید من، یک هزینه تراشی بیجاست یا سرمایه گذاری؟

حال از شما میپرسم:

- جواب شما به این دوست عزیز چیست؟
- تفاوت یک خرید پولساز با یک هزینه سازی چیست؟


- من که میخواهم یک ثروت ساز باشم از کجا باید به خرید خود مطمئن شوم؟
- اصلا این همه سختگیری برای چه؟ مگر نمیخواهیم پول بیشتری داشته باشیم تا بیشتر در رفاه باشیم؟
- راستی چند نفر از ما بازاری های پولسازی را دیده ایم که مدل گوشی آنها حداقل برای 10 سال قبل است، آیا همیشه این نخریدن ها برای ما نشان از یک فرد پولساز و بافکر اقتصادی است؟ آیا این یک الگوی درست است؟

آرزوهایت را کوچک نکن، باورهایت را بزرگ کن