سایت میلیاردهای آینده ایران و همچنین سایت میلیاردهای جوان سایت های خوبی به نظر می رسد و من اخیرا از اطلاعات و مشاوره آن استفاده می کنم مدیر سایت میلیاردهای آینده می گوید: دو هدف از اهداف خود را در انجمن با این پست بیان می کنم که مطمئنا جزء اهداف اصلی ایجاد سایت نیز است:

1) اینجا مکانیست برای آنکه در اتمسفر موفقیت و انرژی مثبت بمانید و از هوای کثیف افکار منفی دور باشید!!

2)چه بخواهیم یا نخواهیم باید بدانیم که در دنیای امروز روابط، ثروت واقعی هستند!
اصلا شاید بهتر باشد بگویم که یکی از اهداف این انجمن، یافتن همین ثروت پنهان است.بقول دوستان، این سفره پهن است یک کارآفرین واقعی استفاده می کند.


بنابراین من در اینجا لینک آن سایت رو قرار می دم که اگر کسی خواست حداقل سری به سایت بزند به هر حال ضرری ندارد.

لینک سایت میلیاردهای آینده ایران

لینک سایت میلیاردهای جوان