دبستان شهید عباس حصارکی به مدیریت جناب آقای عسکری را انصافاً باید به عنوان یک دبستان نمونه دولتی ذکر کرد به همین مناسبت عکسی یادگاری را در وبلاگم قرار میدم که مربوط به دانش آموزان همراه معلم گرامیشان سرکار خانم جعفری نژاد است .شاید به این وسیله اندکی از زحمات این عزیزان را جبران نماییم ، هرچند که خداوند منان اجر این عزیران را خواهد داد.