چگونه میتوانید باعث بهبود وضعیت اقتصادی خود شوید؟؟؟

در اینجا به مواردی میپردازیم که باعث بهبود اوضاع اقتصادی شما میشود.

۱. اول پس انداز کنید ،بعد خرج کنید.آدم های مستمند و فقیر برعکس عمل می کنند آنها اول خرج میکنندبعد اگر چیزی ماند پس انداز میکنند.برای ثروتمند شدن اول باید نقشه کشید و سپس به آن عمل کرد.

۲٫افراد ثروتمند را زیر نظر بگیرید:کمی از وقتتان را در کنار افراد ثروتمند سپری کنید.تفاوت میان خود و آنها را ببینید و نکات مثبت و ارزنده ی آنها را بیاموزید.و همچنین عقاید و نظراتشان را بررسی کنید و آنها را بکار بگیرید.

۳٫ دائما به خود یادآوری کنید که شایسته ی ثروتمند شدن هستید.

۴٫ هر از گاهی برای خودتان پول خرج کنید:بخشی از روند رسیدن به استقلال مالی این است که بدانید میتوانید برای خود پول خرج کنید در عین حال هر چقدر شما از پولتان لذت بیشتری ببرید برای بدست آوردن پول انگیزه و اشتیاق بیشتری خواهید داشت.

۵٫ همیشه با خود مقداری پول داشته باشید به سه دلیل:۱٫به دلیل اینکه بیشتر احساس ثروتمند بودن میکنید.۲٫ داشتن پول برایتان عادی میشود و به آن عادت میکنید.۳٫ اگر پولی با خودتان داشته باشید اعتماد به نفستان بیشتر میشود و مطمئن میشوید که آن را بی جهت خرج نخواهید کرد.عده ایی از مردم میگویند:((من قادر نیستم با خود پول حمل کنم برای اینکه بلافاصله خرجش میکنم.))
اینگونه افراد چگونه میتوانند انتظار داشته باشند ثروتمند شوند در حال که حتی به خودشان هم نمیتوانند اعتماد کنند که بی جهت خرج نکنند.

۶٫ برای موقعیت و وضعیتی که دارید والدین اوضاع جوی اقتصادی دولت تحصیلات و……را مقصر ندانید.

۷٫فقط بخاطره پول کار کردن را کنار گذاشته وو مشتاقانه و با حرارت و تعهد شروع کنید.
هر جا که هستید همان جا نقطه ی شروع است .تلاش امروز فردایتان را میسازد و آن را متحول میکند.