شنبه مورخ20 آذرماه سالروز تولد فرزندم سورنا بود اما ما تصمیم گرفتیم که بدلیل کارمندی این روز مبارک را در روز جمعه یعنی 19 آذر بگیریم .بارها از خودم می پرسم ما انسانها نمی دانیم که چه چیز برای ما مایه سعادت و چه چیز باعث سیه روزی است ، اگر لطف و عنایت خداوند نبود اکنون فرزندی به نام سورنا نداشیم. یادم هست او یکباره پا به زندگی ما گذاشت و با قدم مبارکش رونق و شادابی به زندگی ما بخشید. وی که بسیار مهربان ، پرشور و شعف و با روابط عمومی قوی است زندگی یکنواخت کارمندی ما را از یکنواختی در آورده است.

براستی باید گفت که او هدیه خداوند است و قدم مبارکش حتی در زندگی اقتصادی ما هم تاثیر گذاشته است .