·          

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تابستان امسال کلاس فلسفه برای دانش آموزان کارکنان برگزار نمود که اقدامی بسیار مثبتی بود و پسرم سورنا پیشگیر نیز در این کلاس شرکت کرد او که معمولا از کلاس درس خیلی خوشش نمی اومد ولی از این بابت بسیار خوشحال بود و لحظه شماری می کرد که باز زمان برگزاری کلاس فلسفه برسد ، لذا جا دارد در اینجا از مسئولان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بویژه ریاست محترم و بخش مالی و اداری آن مجموعه بویژه جناب آقای دکتر ربانی زاده تشکر و قدر دانی نمایم. جناب آقای دکتر ربانی زاده با مدیریتی که در بخش مالی و اداری انجام داده اند و می دهند منشاء تحولاتی مثبتی شده است که می توان گفت تا کنون سابقه نداشته است.