روز گذشته 7 شهریور 1395 مراسمی به پاس خدمات جناب آقای دکتر مصدق به تاریخ و فرهنگ ایران زمین در تالار مولوی دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور شخصیتها ، اساتید ، فرهیختگان حوزه فرهنگ و ادب و دوستداران و شاگردان ایشان برگزار گردید که به دلیل مسایل کاری هرچند نتوانستم در مراسم مذکور شرکت کنم ولی خواستم با قرار دادن تعدادی از تصاویر مراسم مذکور من هم در گرامیداشت آن مراسم سهمی داشته باشم.