همان طور که می دانید یکی از درس های اصلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک ،درس فیزیک است .  اولیا دانش آموز با همه مشکلاتی که دارند تلاش می نمایند که فرزندانش را در مدارس که بنظرشون خوب می رسد یا دوستان و آشنایان توصیه می کنند انتخاب کنند. اما بعد از مدتی که از تحصیل فرزندشان می گذرد بویژه در پایان امتحانات و آزمونها ، یکباره اولیا می فهمند که فرزندشان از آمادگی لازم برخوردار نبوده و کارنامه چندان خوبی بدست نیامده است. وقتی موضوع را به مدرسه اعلام می نمایید مدرسه بجای آنکه پاسخگو باشد دست پیش می گیرد تا عقب نباشد و  از اولیا می خواهند که کاری برای تقویت درس دانش آموزشون بکنند گویا  مدرسه وظیفه اصلی خود را فراموش کرده زیرا این پدر و مادر با زحمات زیاد  شهریه مدرسه را برای تقویت و آموزش فرزندشان پرداخته اند. 

هرچند دانش آموز نیز باید تلاش و سعی خود را بکند اما در اینجا تکلیف مدرسه چیست چرا هیچ راهکاری برای تقویت دانش آموز ندارند چرا اولیا را به مدرسه نخوانده اند ؟ چرا روشهایی نوینی برای دانش آموزان ارایه نداده اند ؟چرا از معلمان خبره و مدرسان خوب استفاده نکرده اند؟ چرا هیچ برنامه ریزی نوینی انجام نشده ؟ چرا از کسانی که خود موفق نبوده اند برای برنامه ریزی استفاده شده است؟ و صدها چرای دیگر!

اولیا که سخت یکه خورده اند تلاش می کنند که با تدریس خصوصی و گرفتن معلم خصوصی عقب ماندگی درسی را جبران کنند این درحالی است که خیلی از این معلمان خصوصی هم با چند جلسه نمی توانند عقب ماندگی درسی را که باید یک ترم یا دو ترم تحصیلی  باید کار می شد را جبران کنند.

اما من در اینجا نمی خواهم همش از ناکامی ها صحبت کنم می خواهم بگویم کسانی و دبیرانی نیز هستند که موفق می شوند در همین چند جلسه راه طولانی را بسیار کوتاه کنند و بسیار موفق عمل کنند. این موضوع در مورد پسرم که سال سوم ریاضی فیزک بود پیش اومد. نمره پسرم در در فیزک اصلا خوب و رضایت بخش نبود و معلم خصوصی که گرفتیم هم راه بجایی نبرد تا اینکه یکی از دوستان یک دبیر را معرفی کردند و گفتند که نتایج بسیار خوبی گرفته اند و بکلی مشکل فیزک فرزندشان را برطرف کرده اند ، ما که ناامید بودیم خواستیم تا از تجربیات این دبیر  هم استفاده کنیم تا بعدها پشیمان نشویم . بنابراین از وی دعوت کردیم که چند جلسه ای با فرزندمون تدریس فیزک نمایند بعد از چند جلسه فرزندم گفت که فیزک برایش با توجه به نحوه تدریس این استاد بسیار شیرین و جذاب شده ، با خودم گفتم ای کاشی همه مدارس از این دبیران خبره استفاده می کردند و این فرد کسی نبود جز جناب آقای مهندس ابوالفضل نومی که تلفن ایشون رو در اینجا می دهم که اگر کسی خواست استفاده نمایند. ( 09127181983 )