در تاریخ 10 فروردین 1395 به اتفاق تعدادی از فامیل ها بازدیدی از پل طبیعت تهران داشتیم تا بچه ها و خودمون از فضای زیبای آنجا استفاده کرده و نفسی بهاری برگیرم ، هوا نه سرد و نه گرم و گاهی نمکی بارانی بود ولی بعد بکلی هوا عالی و  بسیار مطبوع و دلپذیر شد.

اولین باری بود که به پارک مذکور می رفتم پارکی بسیار زیبا بود و در ذهن نمک آبرود شمال را نمودار می کرد. کوههای زیبای البرز بر فراز تهران نمودار و برف سفید آن جلوه خاص داشت ولی به نظر می رسید که با شروع برگشت مسافران نوروزی به تهران دیگر این منظره تکرار نخواهد شد.پارک طبیعت تهران